Zeytin Karasuyu Arıtma

Zeytin meyvesi yaklaşık %40 oranında zeytin özsuyu ve %20 oranında zeytinyağı ve %30 oranında çekirdek ve kabuktan oluşmaktadır ve Zeytinyağı üretimi sırasında zeytinin bünyesindeki bu yağ, özsu ve katı kısımlar ayrılmaktadır. Üretim sırasında eklenen su ile birlikte çıkan zeytin özsuyu ve su karışımına zeytin karasuyu denilmektedir.

İşletime koşulları ve üretim prosesine göre derişimi değişiklik göstermekle beraber genellikle 0,5-1,5 m3/tonzeytin zeytin karasuyu oluşmaktadır. Zeytin karasuyu evsel nitelikli atıksu ile karşılaştırıldığında, evsel nitelikli atıksudan 200 kat daha fazla KOI, 205 kat daha fazla BOİ ve 240 kat daha fazla yağ ve gres içermektedir. Zeytin karasuyunun bu özelliklerinden dolayı 1 m3'ü yaklaşık olarak 200 m3 evsel nitelikli atıksuya, 200 m3 evsel nitelikli atıksu ise yaklaşık 1 333 kişilik bir nüfusun atıksuyuna eşdeğer olmaktadır. Zeytin karasuyu, tam otomatik olarak çalışan NF-RO ters ozmos sızıntı suyu arıtma tesisinde, yüksek kalitede çıkış suyu elde edilerek arıtılmaktadır. Arıtma aşamalarından çöktürme ve nötralizasyon aşamaları tesis dışında, filtrasyon, nanofiltrasyon ve ters ozmos aşamaları ise tesis içerisinde bulunmaktadır.

Zeytin karasuyu arıtma tesisi, oluşan zeytin karasuyunu, 31 12 2004 tarih ve 25687 sayılı "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği" 'nin Tablo 5.5'de verilen alıcı ortam deşarj standartlarına göre arıtabilecek şekilde tasarlanmıştır. Zeytin karasuyu arıtma tesisi, Ayvalık'ta özel bir zeytinyağı üretim tesisinde 2007 yılından beri arıtma çalışmalarını yürütmektedir.

PARAMETRE BİRİM SKKY Alıcı ortam deşarj limiti SKKY Kanalizasyon şebekesi deşarj limiti Zeytin karasuyu arıtma tesisi çıkış suyu özelliği
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 250 4000 133
YAĞ VE GRES (mg/L) 60 250 7
pH - 6-9 6,5-10 7,5